Sertifikāts un pārbaudes ziņojums

Vides vadības sistēmas sertifikāts


Sprādziendrošas dabasgāzes uzpildes ierīces sertifikāts


Darba veselības drošības vadības sistēmas sertifikāts


Patents vakuuma tvertnei


Augstspiediena virzuļsūkņa patents


Spiedientvertnes A1A2 projektēšanas licence


Kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts